Regulament Forum / Forum Rules

In jos

Regulament Forum / Forum Rules

Mesaj Scris de ady la data de Mar Ian 28, 2014 7:03 pm

Acest regulament se aplica pentru toate categoriile de membri inregistrati in Comunitatea Effect Academy! Regulamentul este aplicat in toate categoriile apartinatoare forumului deoarece indiferent de grad, regulamentul trebuie respectat de toata lumea !
14eb13l.pngROMANA
I. Username – profil – avatar - semnatura !

1. User name / Display name sa nu contina cuvinte vulgare sau tenta rasista, si sa fie diferit de cel al persoanelor din echipa administrativa a forumului si a serverelor !
2. Avatarul / Semnatura sa nu contina poze pornografice / tenta rasista sau care fac referire la acte de cruzime fata de oameni / animale !
3. Interzise sunt si imaginile de tip 'NSFW' (not safe for work) deoarece printre noi sunt si membrii ce ne viziteaza de la locul de munca ori spatii publice, in aceasta categorie se incadreaza in general pozele adulte +18 !
4. Semnatura trebuie sa contina doar o poza deoarece semnatura nu reprezinta o galerie de poze si wallpapers !
5. Este interzisa atasarea clipurilor video in semnatura !
6. Inregistrarea mai multor conturi de pe aceasi adresa IP (Internet Protocol) este sanctionata cu suspendarea permanenta a tuturor conturilor / stergerea contului !
II. Deschiderea unui nou topic !

1. Asigurati-va ca sunteti in categoria potrivita inainte de a deschide un nou topic !
2. Folositi-va de 'Search' inainte de a deschide un topic deoarece este posibil sa existe deja un topic cu aceasi linie de subiect !
3. Dati un titlu sugestiv topicului deschis pentru a primi un raspuns cat mai rapid posibil !
4. Nu este permisa deschiderea sau sustinerea prin postare a subiectelor (topic) ce sunt menite sa stocheze informatie irelevanta ca urmare incalcandu-se regulamentul privind off-topic / post-hunt etc !
Exemplu: Daca intampinati greutati la schimbarea avatarului, nu puneti un titlu sec "problema" ci puneti "problema schimbare avatar" astfel atunci cand un administrator ori moderator cauta problemele dupa cuvintele cheie "problema" , "avatar" , "schimbare" sa va gaseasca mai rapid topicul si sa va ajute !
III. Limbajul !

1. Folosirea unui limbaj vulgar aduce de la sine suspendarea permanenta pe forum !
2. Nu toleram insultarea membrilor inregistrati in comunitate indiferent de limba (in engleza, germana orice alta limba) ! Provocarea la cearta / injurii fiind de asemenea pedepsita cu suspendare temporara ori permanenta de la caz la caz !
3. Jignirea cu tenta rasista este sanctionata cu suspendare permanenta !
4. Sanctiunile sunt aplicate si in cazul mesajelor private (PM) din forum !
5. Limbajul neadecvat reprezinta si cenzura partiala a cuvintelor vulgare !IV. Reguli de postare / off-topic - post-hunt - spam !

1. Off-topic reprezinta un post ce nu are legatura cu subiectul topicului respectiv ! Acest mod de a posta nu este permis !
2. Post-hunt face referire la posturile ce au la baza cantitatea lor nu si intelesul ! Posturile ce contin un text sec ori raspunsurile "generice" se considera post-hunt !
Exemplu: "salut" "tare" "misto"
3. Raspuns "generic" reprezinta afirmatiile ce nu sunt reale ori nu au nici o legatura cu subiectul, exemplu "Imi place jocul, l-am jucat si e fain" poate fi considerat raspuns "generic" deoarece nu este un raspuns dezvoltat ori inconstient despre subiectul respectiv !
4. Daca s-a incalcat regulamentul printr-un post, cei ce vor sustine printr-un text "closed si warn" ! "Ban bann" vor fi sanctionati pentru post-hunt ! Pentru a reclama / anunta utilizati comanda report situat sub avatarul celui pe care doriti sa il raportati !
5. Spam defineste postarea excesiva intr-o anumita categorie cu topicuri, posturi inutile sau cu acelasi subiect, raspuns !
V. Dublu post !

1. Nu este permisa dubla postare, utilizati butonul EDIT ! Nu este considerata dubla postare daca cele doua posturi au fost aplicate la un interval mai mare de 24 de ore !
2. Nu se considera dubla postare daca intervalul este unul de cateva secunde deoarece se poate produce un conflict de conexiune ce are ca efect o rapida dubla postare !
3. Membrii ce incalca majoritate regulamentele "IV. Reguli de postare / off-topic - post-hunt - spam !" pot risca sanctionarea prin stergerea partiala sau totala a posturilor de pe forum estimandu-se un procent de 90% spamuri ! Astfel recomandam, membrii ce incurajeaza Off-topic sau Post-hunt sa renunte la aceasta idee deoarece vor avea toate posturile sterse iar timpul este pierdut !
VI. Pirateria (warez) !

1. Interzisa este deschiderea oricarui subiect despre piraterie (warez) !
2. Urmatoarele subiecte vor duce la suspendare permanenta fara drept de apel:
2.1. Instructiuni, discutii sau adrese despre cum ruleaza un program piratat, includem si crack-urile !
2.2. Cererea sau publicarea de serial number-uri sau crack-uri !
2.3. Cererea sau publicarea de DLC-uri !
2.4. Cererea sau publicarea de trackere (sursa torrente) !
2.5. Adrese de descarcare a unor aplicatii cu continut asupra careia nu aveti drepturi de autor (exceptie adresele oficiale ce permit si lanseaza gratuit soft-ul lansat / creat de ei) !
2.6. Orice tip de reclama !
Exemplu: Afirmatiile de genul, hai joaca "moka" pe www.exemplu.ro decat sa joci pe oficial cu taxa lunara !
VII. Reclama - Spam !

1. Reclama face referire la prezentarea unui site in scopul de a atrage cat mai multi vizitatori ! Orice post, semnatura, avatar sau mesaj privat de acest gen va fi sanctionat cu suspendarea permanenta a membrului !
Exemplu: Intrati pe cea mai tare comunitate www.exemplu.net care e cea mai tare comunitate din lume !
2. Nu este considerata reclama precizarea unor pagini cu scop informativ !
Exemplu: Un membru doreste sa isi achizitioneze o licenta steam iar alti membrii recomanda pagini sau magazine online in domeniu !
3. Adrese cu redirectionari catre pagini ce prezinta niste oferte sunt interzise si duc la suspendarea temporara ori permanenta dupa caz, in aceasta categorie sunt incluse si adresele de referinta catre jocurile directe in browser !
Exemplu: Da click sa castigi un iphone !

VIII. Report !

1. Utilizati functia report in cazurile incalcarii regulamentului ori considerarii unei nedreptati in caz de sanctionare ! Neconformarea duce la ignorarea problemei si nerezolvarea ei !
2. Reportul nu reprezinta mesajele private catre echipa administrativa, nu utilizati functia de report daca nu intampinati cu adevarat o problema !

IX. Regulamente pe sectiune !

1. Unele sectiuni ale forumului sunt guvernate separat de un regulament local ! Recomandam citirea cu atentie a regulamentelor pentru a va asigura ca nu veti fi sanctionati !

X. Regulament general staff !

1. Folosirea abuziva a comenzilor destroy, delete, exterminate, spank, duce la degradarea adminului in cauza sau la pierderea totala a accesului, in functie de decizia ownerului de pe serverul in cauza !
2. Ownerii serverelor sunt obligati sa aplice sanctiuniile mentionate mai sus indiferent de gradul adminului !
3. Ownerii sunt obligati sa isi bage noii admini in sectiunea fiecarui server !
4. Administratorii au obligatia de a rezolva reclamatiile venite prin PM de la un membru al forumului care se considera nedreptatit, abuzat ! Administratorii trebuie sa-si tina PM-ul deschis !
5. Toate cererile de unban trebuiesc rezolvate in maximum 24 de ore !


In atentia cititorului!Necunoasterea regulamentului nu este o scuza plauzibila !
Inregistrarea unui cont pe forumul http://effect-academy.wikiforum.ro/ reprezinta acordul in legatura cu regulamentul mai sus mentionat !
In atentia cititorului !Incalcarea regulamentului este sanctionat dupa caz cu warn / suspend in functie de nivelul incalcarii sau daca membrul respectiv mai are la activ incalcari ale regulamentului !
Cererea de accese, grade pe forum este si ea interzisa ! Persoanele din conducerea comunitatii vor selecta si contacta potentiali membrii participanti la selectia si dezvoltarea echipei administrative !
In orice alta situatie neprevazuta de regulament, conducerea comunitatii are ultimul cuvant !
Regulamentul poate suferi modificari in timp, recomandam recitirea lui periodica !
Atentie!

Staff-ul isi rezerva dreptul de a schimba regulamentul ori de cate ori se considera necesar !
Staff-ul isi rezerva dreptul de a proceda asa cum este mai corect pentru o buna stare si functionare a forumului, chiar daca acest lucru implica banarea sau stergerea conturilor !
Orice abatere de la regulament, care nu este sanctionata de owner, duce la pierderea asistentei din partea FOUNDERILOR COMMUNITY !
2mhhjbb.pngENGLISH


I. Username - profile picture - signature !
User name / Display name should not contain vulgar or racist words and has to be different from the administrative team on the forum and servers!
Profile picture / Signature must not contain pornographic pictures / racist or relating to cruelty to humans / animals !
Prohibited are also images 'NSFW "(not safe for work) because among us are also members who visit us from work or public spaces, in this category generally fall adult photos +18 !
The signature must contain only one picture because the signature is not a gallery of pictures and wallpapers !
It is forbidden to attach video clips signature !
Registering multiple accounts from the same IP address (Internet Protocol) is punished with permanent ban of all accounts / delete account !
II. Opening a new topic !
Make sure you are in the right category before opening a new topic !
Use the 'Search' function before opening a topic as there may already be a topic with the same subject line !
Write a suggestive title to the topic you open to receive an answer as quickly as possible !
It is prohibited to open or sustain posts or topics that meant to store irrelevant information because this breaks the rules concerning off-topics / post-hunts etc !
Example: If you have trouble changing your profil picture, do not put a title like "problem" but put "problem changing the profil pic" so when an administrator or moderator searchs after key words like "problem", "profil pic" it will find the topic faster and will help you faster !
III. Language !
Using vulgar language brings itself permanent ban on the forum !
We are not tolerating insults to community members regardless of the language (English, German or any other language) ! Arguing is also punishable by temporarily or permanent ban depending on the case !
Racist insult is punished with permanent ban !
Sanctions are also applied in private messages (PM) of the forum !
Censorship and partial swearwords are also bad language !
IV. Rules of posting / off-topic - post-hunt - spam !
Off Topic is a post that is not related to the subject topic! This kind of post is not allowed !
Post-hunt refers to items that are based on their amount and meaning! Posts that contain a call or text answers "generic" is considered post-hunt !
Example: "hello" "cool" "awesome"
"Generic" answer means statements that are not real or have no connection with the subject, such as "I love the game, I played it and it's cool" can be considered "generic" response because it is not developed or unconscious response on the subject that !
If the rules are broken in a post, whoever claims in an other post "closed and warn!" or "banned" will be sanctioned for post-hunt !
Excessive posting defines "spam" in a certain category of topics, useless posts or with the same subject, reply !
V. Double post !
It is not allowed double post, use the EDIT button! It is not considered double posting if the two positions were applied at an interval greater than 24 hours !
It is not considered double posting if the interval is one of a few seconds as this may cause a conflict of connection that leads to a quick double post !
Members who violate the majority rules "IV. Posting / off-topic - post-hunt - Spam!" can risk punishment by removing a part or all of the forum posts if 90% of them are estimating to be spam ! Therefore we recommend the members to avoid of Off-topic or post-hunt because the posts will be deleted !
VI. Piracy (warez) !
It is forbidden to open to any topic about piracy (warez) !
The following topics will lead to permanent ban without appeal:
Instructions, discussions and addresses about how to run a pirate program or a crack !
Request of serial number or cracks !
Request or posts of DLCs !
Request or posts of trackers (source torrents) !
Download addresses of content applications on which you don't have the copyright (exception official addresses and free-released software / created by them) !
Any type of advertising !
Example: Statements like, "let's play free on www.example.com, than playing on the official one with monthly fee !"
VII. Advertising - Spam
Advertising refers to the presentation of a site in order to attract more visitors! Any post, signature, avatar or private message like this will result in permanent ban of the member !
Example: Come to the best community www.example.net, it's the best community in the world !
It is not considered advertising specifying pages with informative purposes !
Example: A member wants to purchase a license and other members recommend steam pages or online stores in this domain !
Address with redirect pages that shows some deals are prohibited and lead to temporary or permanent ban if applicable, are included in this category addresses with direct reference to games in your browser !
Example: Click to Win an iPhone !
VIII. Rules of separate sections !
Some sections of the forum are governed separately by a local regulation! We recommend you carefully read the regulations to ensure that you will not be punished !
IX. General rules for staff members !
The abusive use of commands destroy, delete, exterminate, spank, leads to the degradation of the admin in the cause or total loss of access, depending on the decision of the owner of the server concerned !
Owners of servers are required to apply the above sanctions regardless of the admin !
Owners of are required to put the new server admins in each section !
Administrators are required to solve the complaints received in PM from a forum member who consider themselves wronged, abused! Administrators need to keep PM's open !
All unban requests must be solved within 24 hours !
In the reader's attention !

Ignorance of the rules is not a plausible excuse !
Registering an account on the forum http://www.csgaming.ro/forum is granted in connection with the above mentioned rules !

In the reader's attention !
Breaking the rules is sanctioned, by case with warn / ban by the level of violations or if the member has been breaking the rules regularly !
Request of accesses on forum is also forbidden ! People in community leadership will select and contact potential members to participate in the selection and development of the administrative team !
In any other situation that's not provided in the rules, the community leadership has the final word !
Rules may change in time, we recommend reading it periodically !

ATTENTION !
The Staff reserves the right to change the rules whenever it is necessary !
The Staff reserves the right to do what is right for the proper functioning
of the forum, even if this involves banning or deleting accounts !
Any violation of the rules that is not punished by the owner, void's assistance from the Community Founders !
avatar
ady
Fondator
Fondator

Mesaje : 32
Data de inscriere : 28/01/2014
Varsta : 24
Localizare : Suceava

Vezi profilul utilizatorului http://effect-academy.wikiforum.ro

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum